Referenssit

Kittilän Aluelämpö Oy

Kittilän Aluelämpö Oy:n toimitusjohtaja Pekka Tennivaara tuskaili vuosikaudet työlainsäädännön byrokratian kanssa, kunnes löysi Pro Työturvan ja Pro Tietosuojan helppokäyttöiset ja maalaisjärjellä ymmärrettävät pilvipalvelut.

”Ainakaan nämä asiat eivät enää häiritse, saan nyt nukkua yöni rauhassa”, Tennivaara sanoo.

Kittilän Aluelämpö Oy on pieni kaukolämpöyhtiö, jonka suurin omistaja on Kittilän kunta. Se tuottaa ja jakelee kaukolämpöä Kittilän keskustaajamassa sekä Finavian lentoasemalla.

Yrityksessä on toimitusjohtajan lisäksi neljä käyttö-, huolto- ja korjaustöitä hoitavaa työntekijää.

”Meidän kaltaisessa pienessä yhtiössä toimitusjohtajan on oltava perillä kaikesta, ainakin perustasolla. Tietämys ei valitettavasti tunnu enää riittävän kaikkeen, koska vaatimuksia on nykyisin niin paljon”, Tennivaara kertoo.

Käytännön arjessa Tennivaara vastaa siis itse lainsäädännön seuraamisesta, erilaisten lakisääteisten tehtävien noudattamisesta, niiden dokumentoinnista ja dokumenttien pitämisestä ajan tasalla.

Pilvipalvelu

Työnantajalta vaadittavia lakisääteisiä asiakirjoja on paksu pinkka, ja ne on pystyttävä esittämään työsuojelutarkastuksessa. Työsuojelutarkastuksia tehdään Suomessa vuosittain lähes 30 000, joista noin puolet alle 10 työntekijän työpaikoille. Tarkastuksilla viranomaiset valvovat, että työsuojeluun liittyvät asiat on hoidettu lain vaatimalla tavalla.

Tennivaara kertoo, että Kittilän Aluelämpö hoiti pitkään työsuojeluun liittyvät paperityöt itse.

”Aina tarkastuksen sattuessa dokumentit oli kiireesti kaivettava esiin ja käytävä läpi. Esimerkiksi kemikaaliluettelo oli päivitettävä ja riskit arvioitava, jos käyttöön oli otettu yksikin uusi kemikaali.”

Tennivaara ryhtyi etsimään apua – ja harkitsi aluksi konsulttityön ostamista. Lopulta nettihaulla hän löysi pilvipalveluna toimivan Pro Työturvan.

”Pelkkien dokumenttien tekemisen lisäksi pilvipalveluna toteutettava Pro Työturva neuvoo dokumenttien täyttämisessä perusteellisesti. Dokumentit pysyvät tallessa, ja ne ovat helposti päivitettävissä, toisin kuin alussa harkitsemassani konsulttityössä”, Tennivaara kertoo.

Tennivaara luonnehtii Pro Työturvan palvelua helppokäyttöiseksi ja maalaisjärjellä ymmärrettäväksi.

”Ostamme nyt vuosilisenssillä Pro Työturva -palvelun, joka säilöö työsuojelulliset asiakirjamme. Dokumentit päivittyvät nyt pienellä vaivalla.”

Tietosuoja vielä vaiheessa energia-alalla

Kittilän Aluelämpö on pistämässä pilvipalvelun avulla kuntoon myös tietosuojansa, eli yritys on kahden lisenssin tilaaja.

EU:n tietosuoja-asetus GDPR astui täysimääräisenä voimaan toukokuussa 2018. Pro Tietosuoja opastaa ja helpottaa selviytymään asetuksen velvoitteista.

”Pro Työturvan myötä en edes harkinnut muita vaihtoehtoja”, Pekka Tennivaara sanoo.

Tennivaaran mukaan tietosuoja-asiat olivat yrityksessä pahasti kesken – tai rehellisesti sanottuna retuperällä asetuksen tultua voimaan toukokuussa.

”Olin tehnyt sen verran, jotta voin osoittaa edes yrittäneeni.”

”Mitä enemmän asetukseen perehdyin, sitä haastavammalta se alkoi tuntua. Se ei selkiintynyt minulle tarpeeksi, ja siksi päädyin Pro Tietosuojaan. Nyt minun ei tarvitse tietää asetuksesta kovin syvällisesti, seuraan vain ohjeita ja pohdin kyselylomakkeiden avustamana henkilötietojemme käsittelyä”, Tennivaara sanoo.

Pekka Tennivaaran käsitys on, etteivät tietosuoja-asiat ole kunnossa muissakaan energia-alan yrityksissä.

”Pahoin pelkään, että tietosuoja on vielä vaiheessa varsinkin pienemmissä yrityksissä.”

Tennivaara suosittelee lämpimästi sekä Pro Työturvaa että Pro Tietosuojaa muillekin yrityksille.

”Meilläkin tietosuojan osalta ollaan vielä alkuvaiheessa. Kokemus Pro Työturvasta kuitenkin vakuutti minut. Vanhoja asiakirjoja voi helposti siirtää palveluun, ja dokumentit löytyvät helposti samasta paikasta. Ei ole enää eri tiedostoja siellä ja täällä eikä vanhoja versioita”, Pekka Tennivaara sanoo.

Seger Oy

Kaikki alkoi työsuojelutarkastuksesta. Olimme pärjänneet aikaisempina vuosina hyvin tarkastuksissa vanhoilla dokumenteilla, mutta vanhalla ohjelmistolla tekemämme kemikaaliluettelo ei riittänyt tällä kertaa. Aloitimme erilaisten työkalujen ja palveluiden kartoituksen ja löysimme Protyöturva.fi -pilvipalvelun. Tutustuttuamme siihen havaitsimme sen olevan varsin helppokäyttöinen ja siinä oli hyvät hallintatyökalut käyttöturvallisuustiedotteiden tiedoille. Koska meillä on varsin suuri määrä kemikaaleja saimme lisäksi ostopalveluna niiden tietojen syötön palveluun kohtuullista korvausta vastaan. Uusi luettelo syntyi kivutta.

Pro Työturva -palvelu erottui kilpailussa kilpailijoihin verrattuna järkevällä hinnoittelulla ja hyvillä ominaisuuksilla. Sillä on todella helppo ja nopea muuttaa olemassa olevia tietoja ja lisätä uusia kemikaaleja. Se ei ollut tavalliselle käyttäjälle liian monimutkainen. Palvelussa on lisäksi monta muuta käyttökelpoista toimintoa mm. riskien arviointiin.

Saimme esittelyn ja jatkoneuvottelujen yhteydessä riittävän ja perusteellisen koulutuksen, jonka avulla ylläpito on vaivatonta myös jatkossa omalla porukalla. Aika oli ajanut vanhan työkalun ohi ja uusi korvasi sen hyvin tuleviksi vuosiksi. Tulemme käyttämään myös muita palvelun osia jatkossa. Perinteiset menetelmät ja hankalasti ylläpidettävät paperitulosteet kansioissa eivät ole enää nykypäivää.

Esa Mannermaa
kunnossapitopäällikkö
Seger Oy

Tupla-Luuta Oy

Etsimme uusia ja nykyaikaisia tapoja perinteisten paperien ja katoavien tiedostojen tilalle työturvallisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi yrityksessämme. Verkosta löytyi mielenkiintoinen palvelu ja hyvä kokonaisuus dokumenttien ja asioiden hallintaan. Otimme yhteyttä Pro Pilvipalveluihin kotisivujen kautta ja demon jälkeen saimme selkeän kuvan mitä kaikkea Pro Työturvalla pystyy tekemään. Tarvitsimme juuri sillä hetkellä päivitystä kemikaaliluettelon ja riskien arvioinnin osalta, mutta mukana tuli myös muita hyödyllisiä ominaisuuksia. Palvelu on helppokäyttöinen ja käyttöliittymät ovat selkeän yksinkertaisia kenelle hyvänsä. Uusien dokumenttien ja tietojen päivittäminen on nopeaa myös jatkossa ja dokumentit löytyvät yhdestä paikasta – sekä tulostettuna kansiosta että sähköisenä versiona pilvestä. Yrityksemme työllistää noin 30 henkeä ja ymmärrämme työturvallisuuden merkityksen ja vaatimukset. Haluamme huolehtia työntekijöidemme työhyvinvoinnista ja jaksamisesta nyt ja tulevaisuudessa.

Maarit Eklund
toimitusjohtaja
Tupla-Luuta Oy

 

EKO LVI Oy

Yrityksemme EKO LVI Oy oli kilpailuttamassa vakuutuksia ja tuli tarve saada samalla työturvallisuuden perusdokumentaatio ja mm. kemikaaliluettelo sekä riskien arvioinnit ajan tasalle. Olimme yhteydessä Pro Pilvipalveluihin ja sieltä löytyi tarvittavat työkalut näiden dokumenttien nykyaikaiseen tekemiseen.
 
Työturvallisuudella on koko ajan kasvava merkitys kovenevassa kilpailussa. Haluamme olla kärkiporukassa ja turvallinen yhteistyökumppani. Nykyaikainen tekniikka ja palvelut tehostavat myös omaa liiketoimintaamme. Kaikessa toiminnassa olemme suuntaamassa entistä enemmän hyvin ja turvallisesti toteutettujen pilvipalveluiden suuntaan - ja tämä on yksi niistä.
 
Samalla löytyi myös hyvä vakuutusmeklari, Rewenda, jonka kanssa Pro Pilvipalvelut teki jo yhteistyötä. Pro Pilvipalveluiden kanssa luotua aineistoa päätettiin käyttää vakuutusten kilpailutuksen tukimateriaalina. Valmiiden raporttien käyttö helpotti huomattavasti niin vakuutusmeklarin laatimaa toiminnan ja riskienhallinnan tason kuvaamista kuin meidän omaa työtä.

Hyvin tehdyllä kokonaisuudella saimme paremmin riskejä vastaavan vakuutusturvan. Kilpailutuksen avulla tarkastimme vakuutusten markkinahinnan, joka toi meille iloisen uutisen.

Yhteistyö on sujunut hyvin ja luontevasti. Apua saatiin siihen mihin tarvittiin!
 
Henri Nygren
toimitusjohtaja
EKO LVI OY

Liperin seurakunta

Pro Työturva -palvelu sisältää paljon työturvallisuustietoutta. Liperin seurakunnassa aloitettiin kemikaaliluettelon laatimisella. Ohjelma on helppokäyttöinen ja ohjeet selkeät. Se, että luettelo on sähköisessä muodossa, helpottaa suuresti tietojen myöhempää muokkaamista ja päivittämistä.

Lisäksi kaikki tieto on keskitetysti järjestelmässä, josta tarvittavat osat on helppo tulostaa eri toimipaikkoihin nähtäville. Haasteellisinta kemikaaliluettelon laatimisessa oli saada käytössä olevista tuotteista ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet. Seuraavassa vaiheessa Liperin seurakunnassa siirrytään riskien arviointiin.

Pro Työturva  -palvelu helpottaa hahmottamaan työturvallisuusasioiden kokonaisuuden ja se antaa hyvät työkalut eri osioiden saamiseksi ajan tasalle.

Harri Nousiainen
talouspäällikkö
Liperin seurakunta

Palvelua toteuttamassa