Tietoa verkossa

Mikkeliläiselle yrittäjälle sakot työn kemiallisten vaarojen selvittämisen laiminlyönnistä.
Aluehallintoviraston verkkosivut

Tukesin kemikaalituoterekisteristä voit hakea tietoja Suomessa markkinoilla olevista kemikaaleista. 
http://www.ketu.fi/KETU/juke.nsf/start

Työterveyslaitoksen ytimekäs tietopaketti kemikaaleista, kaasuista ja pölystä työpaikalla.
https://www.ttl.fi/palvelu/kemikaalit-kaasut-polyt-tyopaikalla/

Tietoa käyttöturvallisuustiedotteesta ja huomioitavia asioita sen laadintaan
http://www.kemikaalineuvonta.fi/fi/Saadosalue/REACH/Kayttoturvallisuustiedote/

Palvelua toteuttamassa